Inloggen
close

Inloggen

Opleidingen & stage

Op de scholen van CBO Zeist lopen studenten van verschillende opleidingen stage.

Stagiaires van pabo’s

Elk jaar lopen zo’n twintig pabostudenten met veel plezier bij ons stage. CBO Zeist werkt samen met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de Marnix Academie uit Utrecht.

Zo kunnen we samen de onderwijspraktijk en de onderwijsopleiding beter op elkaar afstemmen. Je wordt dus goed voorbereid op jouw toekomstige rol als leerkracht.

Wat biedt Stichting CBO Zeist?
Als stagiaire word je begeleid door een mentor en een ico (= interne coördinator opleider). Zij hebben veel ervaring met het begeleiden en coachen van pabostudenten.

De mentor is altijd een leerkracht op de school waar je stage loopt. De mentor geeft praktijkbegeleiding in de vorm van voorbeeldlessen of –activiteiten, adviezen, tips en suggesties. Aan het eind van elke periode geeft de mentor een adviesbeoordeling.

De ico heeft verschillende keren per semester contact met jou om stageopdrachten te bespreken en om lessen te observeren en daar feedback op te geven. De ico overlegt met de mentor en met jou over de voortgang.

 

Stagiaires van MBO-scholen

Zit je op het MBO? Dan ben je ook van harte welkom! Je studeert bijvoorbeeld voor helpende welzijn, klasse-assistent of onderwijsassistent. Samen met je mede-studenten oefen je in de groepen. Natuurlijk worden jullie daarbij begeleid door onze leerkrachten. De ico is de contactpersoon tussen jullie, de mentoren en de MBO-opleiding.