Passend Onderwijs

Onze scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat de school, waar u uw zoon of dochter schriftelijk heeft aangemeld, verplicht is om samen met u naar een passende onderwijsplek te zoeken, als uw kind extra onderwijsondersteuning of extra zorg nodig heeft. In veel gevallen kunnen onze scholen dit zelf. Soms komt het voor dat de vraag naar extra zorg en ondersteuning door onze scholen niet geboden kan worden, omdat die te complex is of te veel vraagt van andere kinderen in de school. Dan zoeken we samen naar een alternatief.

Klik hier voor informatie over passend onderwijs van de overheid. 

Onderwijsondersteuning

Bij leerproblemen of problemen thuis is regelmatig contact tussen school en ouders noodzakelijk. Contact zorgt voor afstemming tussen de opvoeding thuis en op school en stelt scholen in staat om te profiteren van de kennis, het inzicht en de ervaring van ouders en andersom. Ook hier geldt dat onze scholen extra ondersteuning en zorg kunnen bieden.

Het komt voor dat onderwijsondersteuning of zorg geboden wordt tijdens onderwijstijd. Dat hangt af van de ondersteunings- en/of zorgbehoefte van de leerling. De school bepaalt of de extra ondersteuning in onderwijstijd mag plaatsvinden.

 

Onze scholen zitten net als alle andere scholen in Zeist samen met scholen voor gespecialiseerd onderwijs in een samenwerkingsverband. Binnen het samenwerkingsverband hebben de schoolbesturen afspraken gemaakt over het verzorgen van extra ondersteuning en zorg. Onze scholen zijn aangesloten bij Samenwerkingsverband ZOUT. Binnen dit samenwerkingsverband zijn voorzieningen en scholen die veel kennis en ervaring hebben over specialistische extra ondersteuning en zorg. Passend onderwijs moet voor iedere leerling toegankelijk zijn. De afspraken van het samenwerkingsverband staan in het ondersteuningsplan. Wilt u meer weten: https://swvzout.nl/