Passend Onderwijs

Bij leerproblemen of problemen thuis kan een regelmatig contact tussen school en ouders de samenwerking bevorderen. Contact zorgt voor een betere afstemming tussen de opvoeding thuis en op school en stelt scholen in staat om te profiteren van de kennis, het inzicht en de ervaring van ouders.

Als de grens van ons kunnen is bereikt en we een leerling geen optimale ontwikkelingskansen kunnen bieden, gaan we samen met de ouders op zoek naar passend onderwijs elders.

Onderwijsondersteuning

Wie er onderwijsondersteuning of zorg moet bieden tijdens onderwijstijd, hangt af van de ondersteunings- en/of zorgbehoefte van de leerling.

Met de invoering van passend onderwijs hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat de school, waar ouders hun zoon of dochter schriftelijk hebben aangemeld, verplicht is om een passende plek te bieden als het kind extra onderwijsondersteuning nodig heeft. Soms is er naast onderwijsondersteuning ook extra zorg op school nodig.

Klik hier voor informatie over passend onderwijs van de overheid. 

Reguliere scholen en scholen uit het speciaal onderwijs werken samen. Binnen het samenwerkingsverband maken zij afspraken over hoe de extra ondersteuning in de regio geregeld is. De scholen van CBO Zeist behoren bij het Samenwerkingsverband ZOUT https://swvzout.nl/

Dit aanbod moet dekkend zijn. Dat betekent dat alle kinderen in de regio een passende plek kunnen krijgen. Zo kunnen de scholen samen:
- de basisondersteuning op alle scholen in de regio vaststellen;
- alle kinderen een passende onderwijsplek bieden;
- extra onderwijsondersteuning regelen;
- kinderen die dat nodig hebben een plek bieden in het speciaal onderwijs;
- het budget voor extra onderrsteuning op school verdelen.

De afspraken van het samenwerkingsverband staan in het ondersteuningsplan.