Ouderbetrokkenheid

We werken aan de ontwikkeling van uw kind en doen dat graag samen met u. U bent op onze scholen net zo welkom als onze leerlingen. Daarom hebben onze scholen regelmatig contact met ouders over de ontwikkeling van hun kind. Dit gebeurt op ouderavonden en in persoonlijke gesprekken, steeds vaker met het kind erbij.