Uw kind aanmelden

Als u uw kind op één van onze scholen wilt aanmelden, of eerst wilt kennismaken en sfeer proeven op een school, neemt u dan contact op met de school van uw keuze. Ga naar de website van de scholen voor meer informatie. 

Aanmelding, toelating en plaatsing

Voor alle scholen van CBO Zeist geldt dat ze open staan voor ieder kind dat wordt aangemeld, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst of leefsituatie van de ouders/verzorgers. Wij gaan er vanuit dat u positief staat tegenover de identiteit van de school.

Het kind kan alleen geplaatst worden als de gekozen school verwacht persoonlijke aandacht aan uw kind en aan de zittende kinderen te kunnen geven. 

Het aanmelden van uw kind(eren) loopt via de gekozen school.