Uw kind aanmelden

Een school kiezen voor uw kind is spannend. De school moet passen bij uw eigen visie op opvoeden en leren. We raden u aan kennis te maken en sfeer te proeven op de school van keuze alvorens aan te melden. U kunt voor informatie en aanmelden onze scholen rechtstreeks benaderen. Ga naar de website van de scholen voor meer informatie. 

Aanmelding, toelating en plaatsing

Voor alle scholen van CBO Zeist geldt dat ieder kind aangemeld mag worden, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst of leefsituatie van de ouders/verzorgers. 

Wij vragen een positieve en respectvolle houding ten opzichte van ons christelijk geïnspireerd onderwijs en deelname aan de activiteiten die wij in het kader van levensbeschouwelijk burgerschapsonderwijs organiseren.

Een kind wordt geplaatst als de school verwacht voldoende persoonlijke en passende aandacht aan uw kind te kunnen bieden, binnen de groep waar uw kind geplaatst zou moeten worden.