Klachtenregeling

CBO Zeist gebruikt de klachtenregeling van de Christelijke onderwijsorganisatie Verus.

Elke school heeft een contactpersoon voor klachten. U vindt de naam van de contactpersoon van de school van uw kind op de website van de school of in de schoolgids. U kunt met uw vragen over klachten bij deze contactpersoon terecht. Hij of zij kent de klachtenprocedure en zorgt, als dat nodig is, voor eerste opvang. Wanneer u besluit om een klacht in te dienen zal de contactpersoon u voor verder advies en bemiddeling altijd doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon zal luisteren naar uw verhaal en bekijken wat de beste keuze is: een officiële klacht indienen of door bemiddeling een oplossing proberen te bereiken. De vertrouwenspersoon kan u doorverwijzen naar instanties voor opvang en nazorg en begeleiden bij eventuele vervolgstappen.

Onze vertrouwenspersonen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat  zij in hun functie horen.