Inloggen
close

Inloggen

Onderwijsinspectie

De Toezichtkaarten van de scholen van CBO-Zeist vindt u op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Kwaliteit

De Onderwijsinspectie onderzoekt ieder jaar of er risico's zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Ook bij onze scholen.

De inspectie kijkt naar:
• de opbrengsten, zoals de eindtoets basisonderwijs, examenresultaten, in-, door-, en uitstroomgegevens;
• eventuele klachten en (negatieve) berichten in de media;
• jaarstukken, zoals de schoolgids en financiële stukken;
• een goede naleving van alle regels en verplichtingen.

Basistoezicht

Als een school geen risico's voor de kwaliteit van het onderwijs loopt en de wet- en regelgeving wordt nagekomen, krijgt ze zogenoemd basistoezicht. Deze informatie verschijnt op de Toezichtkaart.
Alle scholen van CBO Zeist krijgen basistoezicht. Onze kwaliteit is dus op orde.