Inloggen
close

Inloggen

Missie

Bij Stichting CBO Zeist e.o. vinden we het belangrijk dat onze leerlingen met respect voor anderen kunnen functioneren in de maatschappij. Respect naar de medemens, voldoende parate kennis en een inspirerende relatie met het evangelie van Jezus Christus. Dat is wat we onze kinderen meegeven voor hun verdere leven.

CBO staat voor de continuïteit van het protestants-christelijk basisonderwijs in de regio Zeist. De verantwoording van onze identiteit zoeken we in de verbinding met de kerkgemeenten. We willen dat onze leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen op levensbeschouwelijk, sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Wij hebben de maatschappelijke plicht om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de aanmeldingen van nieuwe leerlingen.

In de hele organisatie – van leerkracht tot directie – staan leerling en ouder centraal in het werk. Op alle niveaus zoeken wij de dialoog, de inspraak en de betrokkenheid van de ouders van onze leerlingen.

CBO voert een personeelsbeleid dat de motivatie, deskundigheid, professionaliteit en de eigen verantwoordelijkheid van ons personeel bevordert. We proberen alle medewerkers uit te dagen om te vernieuwen, te professionaliseren en flexibel te zijn. Wat goed bevalt, willen we borgen zodat we dat met elkaar kunnen delen. Kwalitatief goed onderwijs heeft de hoogste prioriteit.

We streven naar synergie tussen de scholen. Dankzij het professionele management behouden de afzonderlijke scholen daarbij wel hun eigen identiteit.

De Stichting voert een solide financieel beleid. De continuïteit van CBO en de eigen verantwoordelijkheid van de afzonderlijke scholen zijn met elkaar in evenwicht.