Inloggen
close

Inloggen

Bestuurskantoor

De Algemene Directie

De algemene directie is verantwoordelijk voor de totale organisatie. Daarbij gaat het om de volgende beleidsterreinen: onderwijs en kwaliteitszorg, personeel en organisatie, huisvesting en facilitaire zaken, bedrijfsvoering en financiën en ICT.

De heer P.D. (Paul-Dirk) van Buuren is directeur bestuurder. Zijn aandachtsgebieden zijn onderwijs en kwaliteitszorg, personeel en organisatie en ICT.

U kunt Paul-Dirk van Buuren bereiken via het emailadres: pauldirkvanbuuren@cbozeist.nl

Bestuurskantoor

Op het bestuurskantoor werken P.D. (Paul-Dirk) van Buuren,   A. (Anneke) van der Hoff en B. (Bineke) Lagerweij, zonodig aangevuld met (ingehuurde) externe expertise. Het bestuurskantoor wordt gedeeld met collega-schoolbestuur Het Sticht.

Anneke van der Hoff houdt zich bezig met financiën en alles wat daarmee samenhangt. U kunt haar bereiken via het emailadres: annekevanderhoff@cbozeist.nl

Bineke Lagerweij houdt zich bezig met personeels aangelegenheden. U kunt u haar bereiken via het emailadres: binekelagerweij@cbozeist.nl 

Directieberaad

Het directieberaad is een overleg tussen de algemene directie en de directeuren van alle scholen. Het directieberaad
• geeft adviezen over bovenschoolse zaken;
• is een platform voor collegiale consultatie, intervisie en visitatie;
• wisselt informatie uit, stemt zaken op elkaar af en bespreekt ‘good‘ working practices’;
• biedt mogelijkheden voor professionalisering en competentieontwikkeling.