Inloggen
close

Inloggen

Bestuurskantoor

Directeur bestuurder

De directeur bestuurder is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en -uitvoering van de totale organisatie. Daarbij gaat het om de volgende beleidsterreinen: onderwijs en kwaliteitszorg, personeel en organisatie, huisvesting en facilitaire zaken, bedrijfsvoering en financiën en ICT.

De directeur bestuurder is de heer P.D. (Paul-Dirk) van Buuren. U kunt hem bereiken via de telefoon op 030-6995287 en het emailadres pauldirkvanbuuren@cbozeist.nl

Staf

Naast de directeur bestuurder werken op het bestuurskantoor A. (Anneke) van der Hoff (financieel adviseur), Y. (Yvonne) Veenstra (personeelsadviseur) en W. (Wilma) Mochel (administratief medewerker), zonodig aangevuld met (ingehuurde) externe expertise. Het bestuurskantoor wordt gedeeld met collega-schoolbestuur Het Sticht.

 

U kunt de staf bereiken via de telefoon en per mail:

Anneke van der Hoff, 030-6994259, annekevanderhoff@cbozeist.nl

Yvonne Veenstra, 030-6994569, yvonneveenstra@cbozeist.nl 

Directieberaad

Het directieberaad is een overleg tussen de algemene directie en de directeuren van alle scholen. Het directieberaad
• geeft adviezen over bovenschoolse zaken;
• is een platform voor collegiale consultatie, intervisie en visitatie;
• wisselt informatie uit, stemt zaken op elkaar af en bespreekt ‘good‘ working practices’;
• biedt mogelijkheden voor professionalisering en competentieontwikkeling.