Visie

CBO Zeist is een aantrekkelijk onderwijsaanbieder en werkgever die zorgt voor leer- en werkplezier, kwaliteit en continuïteit.

Onze scholen staan open voor álle leerlingen waarvan de ouders de christelijke identiteit en de pedagogische aanpak respecteren.

Onze leerlingen gaan met plezier naar school en leren zichzelf en hun unieke mogelijkheden ontdekken.

In onze scholen realiseren we een veilige, betrouwbare omgeving, waarin groei en ontwikkeling wordt gestimuleerd.

Onze scholen bieden een breed scala aan leermomenten (gericht op hoofd, hart en handen) die kinderen zowel als persoon als qua kennis en vaardigheden toerust om actief mee te doen in hun eigen leefomgeving nu en in de toekomst (vaardig, waardig, aardig).

Onze leerkrachten professionaliseren zich continu en passen hun onderwijsaanbod flexibel en creatief aan aan de mogelijkheden en behoeften van hun leerlingen.

Leerlingen en ouders ervaren dat op onze scholen veel geleerd wordt door samen te ontdekken en samen te werken. Onze scholen zijn goed gefaciliteerd, beschikken over moderne en adequate leermiddelen en realiseren goede resultaten.