De Wegwijzer is een klein-schalige, gezellige school met 8 groepen in de Verzetswijk van Zeist. De school heeft een diverse leerlingpopulatie. Vanuit een christelijke gedachte willen we een veilige sfeer creëren voor alle betrokkenen, waarbinnen elk kind als uniek wordt gezien en tot zijn recht kan komen. We werken aan en met het concept passend onderwijs, waarbij handelingsgericht wer-ken het uitgangspunt is. Dit betekent dat we uit willen gaan van de onderwijsbehoefte van ieder kind. We vinden het belangrijk dat elk kind de aandacht krijgt, die nodig is, om naar vermogen te presteren.

Op de Wegwijzer zijn we op weg om het onderwijs een samenspel te laten zijn tussen kinderen, ouders en leerkrachten.

Willem Schmidtlaan 2
3705 LW Zeist

Leerkracht groep 5/6

0,6 - 1

Over de vacature

Leerkrachten binnen CBS de Wegwijzer geven vanuit hun passie voor kinderen goed onderwijs. We werken met de Kanjertraining aan een veilige leer- en leefomgeving. Om vorm te geven aan ons ideaal zijn we volop bezig om aan te sluiten bij passend onderwijs in een veranderende omgeving. 

Wie ben jij?

 • je bent onderwijsbevoegd
 • je werkt vanuit een christelijke levensovertuiging en je herkent je in de missie en visie de Wegwijzer
 • je bent enthousiast en houdt van aanpakken
 • je werkt vanuit vertrouwen aan verbinding met elkaar
 • je samenwerken belangrijk vindt
 • open staat voor nieuwe ontwikkelingen
 • zo mogelijk ervaring hebt met de Kanjertraining

Wat je van ons mag verwachten

 • een leuke, kleine groep leerlingen.
 • goede begeleiding
 • leuk enthousiast team
 • ruimte voor professionalisering
 • aandacht voor talentontwikkeling
 • een bijdrage voor een fitnessabonnement, de aanschaf van een fiets of laptop
 • salaris conform CAO PO, schaal LB

 

Voor meer informatie

Contactpersoon

Martine Hokken, directie

Telefoon

E-mail