Stichting Steun Christelijk Onderwijs Stichtse Rijnlanden (SSCOSR)

Doelstelling

Jaarlijks ontvangt Stichting CBO Zeist een bijdrage van € 20.000 van de Stichting Steun Christelijk Onderwijs Stichtse Rijnlanden (SSCOSR). Daarnaast worden donaties verstrekt als het schoolbestuur daarom verzoekt. Het gaat daarbij om diverse zaken die niet door de overheid betaald worden, zoals speeltoestellen op schoolpleinen.

Beleid

De SSCOSR beheert het vermogen zo goed en transparant mogelijk. Jaarlijks wordt minimaal twee maal vergaderd en worden eventuele verzoeken om subsidie van de kant van het schoolbestuur beoordeeld. Het kapitaal dat door schenkingen in het verleden is ontstaan wordt niet aangetast. Subsidie-aanvragen worden slechts gehonoreerd uit de renteopbrengsten van het kapitaal. De Stichting werft zelf niet actief. De penningmeester stelt jaarlijks een financieel jaarverslag op. Sinds de ANBI-status van de Stichting hoeft dit verslag niet meer opgestuurd te worden naar de Belastingdienst.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier personen. Zij zijn gezamenlijk bevoegd en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden t.b.v. de Stichting.

J.G. Vrielingvoorzitter
J.R. Dijkstrapenningmeester
I. Luijendijkalgemeen lid
P.G. de la Maralgemeen lid

Adres

Stichting Steun Christelijk Onderwijs Stichtse Rijnlanden (SSCOSR) 

Jaarverslagen

Financieel jaarverslag St. Steun 2019
Financieel jaarverslag St. Steun 2018
Financieel jaarverslag St. Steun 2017