Startende medewerkers

CBO Zeist zet zich in om startende medewerkers te voorzien van een uitstekende begeleiding. 

Wij vinden het belangrijk dat nieuwkomers in het onderwijs zich snel thuisvoelen. Daarom word je, als je bij ons komt werken, aan een ervaren mentor gekoppeld. In de eerste weken maken we je wegwijs in het soepel laten verlopen van de dagelijkse gang van zaken, het wennen aan het lesrooster, het plannen van je werkzaamheden, het gebruik van lesmethoden, de beschikbare extra leermiddelen en het beheer van de klassenmap.

In de weken en maanden die volgen, richten we ons op zaken op de langere termijn, zoals het leerlingvolgsysteem, methodegebonden toetsen, ouderavonden, spreekuren, rapportageprocessen en het schoolconcept.

Ook plannen we in het najaar een bijeenkomst voor nieuwe medewerkers. Hier krijg je de kans om de directeur-bestuurder en de HR-adviseur te ontmoeten. Ze zullen je informeren over CBO Zeist als geheel en enkele personele regelingen binnen onze organisatie. In het voorjaar bieden we je de gelegenheid om de sfeer te proeven op een van onze andere scholen.