Startende leerkrachten

CBO Zeist zet zich met passie in om startende professionals te voorzien van een uitstekende begeleiding. In deze competitieve arbeidsmarkt ligt het gevaar van overbelasting op de loer. 

Wij hechten er veel waarde aan dat nieuwkomers in het onderwijs zich snel thuisvoelen. Daarom wordt elke starter aan een ervaren mentor op hun school toegewezen. In de eerste weken van begeleiding leggen we de nadruk op het soepel laten verlopen van de dagelijkse gang van zaken, het wennen aan het lesrooster, het plannen van werkzaamheden, het gebruik van lesmethoden, de beschikbare extra leermiddelen en het beheer van de klassenmap. De mentor bespreekt de weekplanning en staat open voor vragen en aandachtspunten van de nieuwe leerkracht. Ook de cultuur van de school, zoals hoe doen we het hier, komt aan de orde in de eerste week. 

In de weken en maanden die volgen, richten we ons op zaken op de langere termijn, zoals het leerlingvolgsysteem, methodegebonden toetsen, ouderavonden, spreekuren, rapportageprocessen en het schoolconcept.

Naast de schoolgerelateerde begeleiding plannen we in het najaar een bijeenkomst voor alle nieuwe medewerkers. Hier krijg je de kans om de directeur-bestuurder en de HR-adviseur te ontmoeten. Ze zullen je informeren over CBO Zeist als geheel en enkele personele regelingen binnen onze organisatie. In het voorjaar bieden we je ook de gelegenheid om de sfeer te proeven op een van onze andere scholen binnen de organisatie.