Privacyverklaring

CBO Zeist maakt werk van de AVG en gaat dus zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Op deze website vragen wij alleen om uw persoonlijke gegevens, als u actief contact met ons opneemt via de contactpagina. Die gegevens gebruiken wij uitsluitend om uw vraag te beantwoorden of contact met u op te nemen. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de afhandeling van uw bericht en worden voor geen ander doel gebruikt. Ook op onze scholen wordt vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens omgegaan.

Het beleid dat we hiervoor hanteren vindt u hier.