Privacybeleid

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Conform de AVG gaan wij zorgvuldig om met de gegevens die wij van kinderen vastleggen. We registreren en gebruiken alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het onderwijs. We slaan ze beveiligd op en ze zijn niet zomaar voor iedereen toegankelijk.

Scholen maken gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. We delen die leerlinginformatie alleen met andere organisaties als ouder(s)/verzorger(s) daar toestemming voor geven. Als die uitwisseling wettelijk verplicht is, dan vragen wij de ouders niet om toestemming.

Om de privacy van leerlingen en medewerkers te waarborgen zal de school ouders jaarlijks vragen om toestemming te geven voor de vermelding van gegevens als adres in een adreslijst van de klas en tegelijk te controleren of de gegevens nog juist zijn.
We vragen ook altijd toestemming voor het intern gebruik van foto’s en video’s, zoals in nieuwsbrieven, voor scholing van leerkrachten of op de website van de school.

Elke school heeft een privacyreglement waarin is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. U mag altijd inzage vragen in de gegevens die van uw kind zijn vastgelegd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de directeur van de school van uw kind.