Onderwijsinspectie

De Toezichtkaarten van de scholen van CBO-Zeist vindt u op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Kwaliteit

De Onderwijsinspectie onderzoekt periodiek of er risico's zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Ook bij ons bestuur en onze scholen.

De inspectie kijkt naar:
• het functioneren van het bestuur en haar zicht op de kwaliteit van de scholen;
• de opbrengsten, zoals de eindtoets basisonderwijs, leerlingvolgsysteem,
   in-, door- en uitstroomgegevens;
• de veiligheid op de scholen en eventuele klachten en (negatieve) berichten
   in de media;
• de jaarstukken, zoals het jaarverslag, de schoolgids en financiële stukken;
• een goede naleving van alle regels en verplichtingen.

Toezicht

Als bestuur en school een goed beeld kunnen geven van de kwaliteit op de scholen en bij onderzoek blijkt dat het geschetste beeld klopt met de werkelijkeheid en de wet- en regelgeving wordt nagekomen, blijft de school in een regulier toezicht arrangement. Worden er risico's of hiaten geconstateerd, dan krijgen bestuur en de school een herstelopdracht. Deze informatie verschijnt open en transparant op de Toezichtkaart.

Cbs Oud Zandbergen heeft zo'n herstelopdracht. Op dit moment, aan het begin van het schooljaar 2019-2020, wordt planmatig gewerkt aan het oplossen van de geconstateerde kwaliteits issues.

De overige scholen van CBO Zeist hebben een regulier toezicht arrangement. Dat betekent dat op deze scholen de kwaliteit op orde is.