Missie

CBO Zeist staat voor Christelijk geïnspireerd, goed en eigentijds onderwijs.  Kinderen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden tot vaardige, waardige en aardige burgers, die verantwoord en betrouwbaar kunnen participeren in onze dynamische samenleving. Onze medewerkers zijn goed voorbereid op hun opdracht en verbeteren zichzelf en hun onderwijs in samenspraak met ouders.