Inschrijven leerlingen

De scholen van CBO Zeist hebben elk hun eigen voedingsgebied. Dat is een wijk in Zeist of een heel dorp in het geval van Beurthonk in Odijk. Op die school kunt u zich te allen tijde melden voor een kennismakings-/inschrijfgesprek.

Voor de scholen in Zeist is het in principe de bedoeling dat u uw kind inschrijft bij de school in de wijk waar u woont. Een enkele maal gebeurt het dat een ouder de school in de wijk niet passend vindt. In dat geval kunt u zich tot één van de andere CBO Zeist scholen wenden.

Op de CBO Zeist scholen in Zeist wordt gewoonlijk vroeg ingeschreven. Meestal zijn de aanstaande leerlingen nog geen jaar oud! Als u verzekerd wilt zijn van een plaats voor uw kind, raden wij u aan er ook vroeg bij te zijn en u tijdig te melden bij de school van uw keuze.