Welkom bij CBO Zeist!

SAMEN LEVEN LEREN
zijn de drie pijlers van onze huidige koers. 

In onze onderwijsorganisatie is verbinding en samenwerken belangrijk. SAMEN weet je immers meer dan alleen. Dat geldt voor leerlingen, onderwijsprofessionals en de scholen onderling. 

Kwaliteit van LEVEN krijgt bij ons ruim aandacht. Wie ben je, waar sta je voor, wat kan je, wat wil je en hoe doe je dat zijn vragen die direct te maken hebben met persoonsvorming. Onze scholen zijn oefenplaatsen, waar jong en oud uit kunnen vinden wat hun talenten zijn en hoe ze die kunnen gebruiken.

Van oudsher is LEREN de kerntaak van het onderwijs. In deze pijler houden we aandacht voor het onderwijs in alle basisvaardigheden als rekenen, taal, lezen en burgerschap.

CBO Zeist beheert acht scholen op negen locaties. In Zeist is CBO de grootste aanbieder van basisonderwijs. Op dit moment hebben we circa 2000 leerlingen en werken er ruim 195 leerkrachten en onderwijsondersteuners bij ons.