Hebt u een klacht?

Het kan voorkomen dat u vragen hebt of niet tevreden bent over het onderwijs of andere zaken op de school van uw kind. In dat geval kunt u dat het beste eerst bespreken met de direct betrokkene (bijvoorbeeld met de leerkracht van uw kind). Ook kunt u advies vragen aan de contactpersoon op school die hiervoor is aangesteld. Leidt dit niet tot een adequate oplossing, dan kunt u de directie van de school benaderen.

Schoolcontactpersoon

De contactpersoon van de school kunt u vinden in de schoolgids en/of op de website van de school. Kunt u met uw vraag of klacht niet bij de school terecht? Of wordt uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van CBO Zeist.

Landelijke Klachtencommissie

Levert dit naar uw mening allemaal te weinig op, dan kunt u als ouder of leerling een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs).

Nadat deze landelijke commissie iedereen gehoord heeft, brengt zij een advies uit. In het advies zegt de commissie of ze vindt dat de klacht terecht is. Verder kan de commissie het bestuur adviseren om naar aanleiding van de klacht bepaalde maatregelen te nemen. U kunt niet tegen het advies in beroep gaan.