Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor aan de Laan van Vollenhove 3045 wordt gedeeld met collega-schoolbestuur stichting voor katholiek en algemeen bijzonder primair onderwijs Het Sticht.

Directeur bestuurder

De directeur bestuurder is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en -uitvoering van de totale organisatie.
Daarbij gaat het om de volgende beleidsterreinen: onderwijs en kwaliteitszorg, personeel en organisatie, huisvesting en facilitaire zaken, bedrijfsvoering en financiën en ICT.

De directeur bestuurder is de heer P.D. (Paul-Dirk) van Buuren. U kunt hem bereiken via de telefoon op 030-6995287 en het emailadres pauldirkvanbuuren@cbozeist.nl

Staf

Naast de directeur bestuurder werken op het bestuurskantoor A. (Anneke) van der Hoff (financieel adviseur), Y. (Yvonne) Veenstra (HR adviseur), en als administratief ondersteuners H. (Heleen) van Schaardenburgh, I. (Ida) Kramer en W. (Wilma) Mochel, zonodig aangevuld met (ingehuurde) externe expertise.

 

Anneke van der Hoff is bereikbaar op 030-6994259 en per mail
annekevanderhoff@cbozeist.nl

 

 

 

 

Yvonne Veenstra is bereikbaar op 030-6994569 en per mail
yvonneveenstra@cbozeist.nl 

Directieberaad

Het directieberaad is een overleg tussen de algemene directie en de directeuren van alle scholen. Het directieberaad
• geeft adviezen over bovenschoolse zaken;
• is een platform voor collegiale consultatie, intervisie en visitatie;
• wisselt informatie uit, stemt zaken op elkaar af en bespreekt ‘good‘ working practices’;
• biedt mogelijkheden voor professionalisering en competentieontwikkeling.