Inloggen
close

Inloggen

Directeur (m/v) 0,8-1 fte m.i.v. januari 2019

Cbs Nije-Kroost

Nije-Kroost is een basisschool ongeveer met 230 leerlingen en een enthousiast, actief team dat volop in ontwikkeling is. Twee belangrijke speerpunten op dit moment zijn handelingsgericht werken aan de hand van school-ambities en de implementatie van projectmatig werken

Kroostweg 74A
3704 EG Zeist

Ben jij een ervaren leider met een eigentijdse onderwijskundige visie en daadkracht? Dan ben jij wellicht...

Onze nieuwe directeur

 • kan de protestants/christelijke identiteit van de school bewaken en uitdragen.
 • heeft een heldere onderwijskundige visie en inspireert van daaruit het team.
 • is bereid de visie van de school door te zetten.
 • ziet visieontwikkeling als een dynamisch en cyclisch proces.
 • geeft daadkrachtig leiding aan het team waardoor de onderwijsvisie gestalte krijgt; durft keuzes te maken.
 • kan werken in het krachtenveld van verschillende opvattingen en belangen.
 • is een verbindend leider voor de medewerker en leerling.
 • stimuleert een professionele cultuur.
 • draagt zorg voor pedagogisch klimaat waarbinnen een veilig leerklimaat ontstaat.
 • communiceert duidelijk en transparant met het team, ouders, leerlingen en omgeving.

Verder bieden wij de directeur

 • een salaris conform de CAO
 • een baan met veel autonomie.
 • op samenwerking gerichte collega-directeuren.
 • op ontwikkeling gerichte directeur bestuurder.

Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving en wil je graag met ons bouwen aan ambitieus onderwijs?

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar onze website: www.cbsnijekroost.nl of kun je contact opnemen met Paul-Dirk van Buuren, directeur-bestuurder CBO Zeist, via 030- 6994259.

Wil je directe reageren stuur dan jouw sollicitatiebrief en curriculum vitae voor 1 november naar Bineke Lagerweij, P&O-adviseur (binekelagerweij@cbozeist.nl).

Informatie kunt u inwinnen bij

Paul-Dirk van Buuren
030- 6994259