Inloggen
close

Inloggen

Welkom

Welkom op onze website!

Per 1 augustus 2019 beheert De Stichting scholen voor Christelijk Basis Onderwijs Zeist e.o. (CBO)  acht scholen op negen locaties. Cbs Oud Zandbergen is per die datum de achtste school onder ons bevoegd gezag. In Zeist is CBO de grootste aanbieder van basisonderwijs. Op dit moment hebben we circa 2000 leerlingen en werken er ruim 160 leerkrachten en onderwijsondersteuners bij ons.

CBO is een professionele lerende onderwijsorganisatie. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur bestuurder die ondersteund wordt door twee stafmedewerkers. Verder huren we expertise in bij Dyade Onderwijsondersteuning in Utrecht. Ons toezichthoudend bestuur bestaat uit vrijwilligers: mensen die het christelijk onderwijs een warm hart toedragen en bereid zijn hier vrije tijd in te steken.

Leerkracht groep 1 en 2 bij Ichthus-Lindehof

Op maandagochtend kom je met de kinderen in een kaal lokaal. Er ligt een brief op tafel, je leest de brief voor. Het is een brief van Bas de Boswachter. Hij heeft hulp nodig bij het maken van een tentoonstelling over het bos, de dieren die erin leven en alle planten en bomen. Hij kan wel wat hulp gebruiken. De komende weken zullen de kinderen de klas inrichten, bijvoorbeeld een informatiecentrum, bosdieren knutselen, posters maken enz. Word je hier enthousiast van? Dan ben jij degene die we zoeken!

Lees verder

Leerkracht groep 1/2 voor de Hoeksteen

Ieder kind telt en mag er zijn! Geldt dat ook voor jou?

Leerkrachten binnen CBS De Hoeksteen geven vanuit hun passie voor kinderen goed onderwijs. We staan voor een veilige leer- en leefomgeving en goed onderwijs. We vinden open en korte communicatielijnen met leerlingen, ouders en leerkrachten belangrijk. Om vorm te geven aan onze passie zijn we volop bezig met vernieuwing met veel aandacht voor de gehele ontwikkeling van het kind. We willen graag aansluiten bij de ontwikkeling van het kind, werken vanuit doelen en ontwerpen voor een groot deel zelf onze lessen. Dat wil jij toch ook?

Lees verder

Leerkracht groep 1/2 op de Kerckeoschschool (Wo en Do)

De Kerckeboschschool is een christelijke basisschool gelegen in het bosrijke Zeist. Onze leerlingen krijgen leerstof aangeboden die zoveel mogelijk uitdaagt en aansluit bij hun leervermogen en motivatie. Het geven van dit onderwijs op maat hangt nauw samen met het zelfstandig werken van de leerlingen. Wij vinden het belangrijk om onderwijs te geven in een veilige omgeving, waarbij we rekening houden met elkaar. Wij willen elk kind een zodanige bagage meegeven dat het een goede start bij het voortgezet onderwijs maakt.

Lees verder

Leerkracht voor groep 5/6 bij Nije Kroost

Het team van Christelijke Basisschool Nije Kroost in Zeist heeft ambitieuze plannen! We zijn op zoek naar een collega die met ons de uitdaging aan wil gaan om van wens naar werkelijkheid te komen.

Lees verder

Leerkracht groep 1/2 bij Oud Zandbergen

Wil jij ook kunnen zeggen: ik ben een gelukkeling!

CBO staat voor Christelijk geïnspireerd, goed en eigentijds onderwijs. Kinderen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden tot vaardige, waardige en aardige burgers, die verantwoord en betrouwbaar kunnen participeren in onze dynamische samenleving. Onze medewerkers zijn goed voorbereid op hun opdracht en verbeteren zichzelf en hun onderwijs in samenspraak met ouders.

Lees verder